Superfund Gold Funds

Het beste van twee werelden

Door te investeren in Superfund Gold kunt u mogelijk profiteren van één van de Superfund unieke handelsstrategieën (Green, Blue of RED) en de waarde van uw investering zal worden gekoppeld aan de waarde van goud, of in wezen gedenomineerd in goud.

 

Superfund Red Silver

Edelmetaal en belangrijke grondstof voor de industrie

Het Superfund RED Zilver fund werkt ook door middel van een link van de zilverprijs naar de Superfund kortetermijn managed futures strategie. De vraag vanuit de industriele produktie naar zilver is hoog.*)

 

Fondsen

Superfund Green Gold A SICAV SICAV-fonds, USD 5.000 of meer meer
Superfund Blue SPC Class A (Gold EUR) Cayman-fonds, EUR 50.000 of meer meer
Superfund Red Gold SICAV SICAV-fonds, USD 20.000 of meer meer
Superfund Red Silver SICAV SICAV-fonds, USD 20.000 of meer meer
 

*) Belangrijke mededeling: Investeringen in goud bieden kansen, maar tegen een aanzienlijk risico; dit is vooral toe te schrijven aan mogelijke aanzienlijke dalingen van de goudprijs. Een volledig verlies van de geïnvesteerde hoofdsom kan niet worden uitgesloten. Lees daarom ook de wettelijke bepalingen.


BESCHERMING TEGEN INFLATIE

Lange termijn stabiele koopkracht

Goud en zilver zijn valuta’s die niet gesteund worden door schuld in tegenstelling tot alle belangrijke "papieren geld" valuta's. Goud en zilver kunnen dan ook dienen als bescherming tegen inflatie en verlies van koopkracht- dus een bescherming van uw vermogen vormen. De hiernaast getoonde grafiek vergelijkt de koopkracht van goud, zilver en de dollar. Ondanks de volatiliteit in de waarde van goud en zilver, uitgedrukt in koopkracht, is er geen langere tijd van waardedaling geweest in de afgelopen decennia. De toenemende schuld en chronische handelstekorten van de VS vergroten gestaag de druk op de Amerikaanse dollar. Het resultaat kan een dramatische vlucht in goud en zilver zijn omdat een groeiend aantal beleggers een veilige haven zoekt.


Bron: Bloomberg; time period: 01/1973-12/2013; logarithmic chart

 


BELANGRIJKE VOORDELEN

van de Superfund Goud- en Zilver fondsen

 • Wereldwijd een unieke belegging
  combineert de Superfund strategiën met de goud- en zilverprijs
 • Maximale lange-termijn winstmogelijkheden
  gebruikmakend van bewezen Superfund handelssystemen


Het behalen van investeringsdoelstellingen wordt niet gegarandeerd.

 • Een veilige haven in tijden van onzekerheid
  Goud en zilver kunnen bescherming bieden tegen inflatie en dalende aandelenmarkten
 • Grote kans op waardestijging van edelmetalen
  door schaarste wereldwijd en voortdurend toenemende vraag
 

doorgaan naar Superfund Gold-fondsen

 
"DE SUPERFUND GOUD- EN ZILVERFONDSEN ZIJN EEN IDEALE BELEGGING VOOR DE 21E EEUW."

Christian Baha, oprichter en eigenaar van Superfund

 

Goud als investering

meer dan 7.000 jaar aan traditie

De ontdekking van goud gaat terug tot het jaar 5000 voor Christus. Sindsdien heeft goud een plaats gehad in het waarde- en valutasysteem van de mensheid. Goud staat voor rijkdom, waarde en veiligheid. Centrale banken houden als beleggers goud aan om hun activa te beschermen.

 
De goudreserves wereldwijd

in één oogopslag

Al het goud dat ooit gedolven is (ongeveer 165.000 ton), zou als resultaat een kubus met een randlengte van niet meer dan 20 meter opleveren. De jaarlijkse productie ligt nu op bijna 2.600 ton, maar dit gaat jaarlijks omlaag.

Bron: US Geological Service, Wold Gold Council

 


Het gebruik

van het waardevolle edelmetaal

Ongeveer 85% van het hedendaags gedolven goud wordt gebruikt om sieraden te maken en 12% wordt gebruikt in de industrie (elektronica, geneeskunde en optische industrie). De overgebleven drie procent belandt in de gewelven van banken.


Bron: World Gold Council
Bron: US Geological Survay, World Gold Council (3/2011)

 DE GOUDPRODUCTIE

wordt complexer en duurder

Goud kan niet kunstmatig worden vervaardigd. En het meeste, dat nog beschikbaar is, ligt in de diepste mijnen ter wereld, zoals in het goudveld van Witwatersrand in Zuid-Afrika, op bijna 4.000 meter diepte. Mijnbouw is daarom alleen economisch verantwoord als de prijs van goud zeer hoog is.


Bron: National Geographic (9/2002)

 

GOUD ALS EEN STABILISATOR

tijdens een economische crisis

Vooral in onzekere tijden kan goud in waarde stijgen. De grafiek hieronder toont een vergelijking van de hoge maandelijkse verliezen van aandelen (MSCI World Index) en de ontwikkeling van de prijs van goud in dezelfde maand.

Bron: Bloomberg

 
"Goud vertegenwoordigt nog steeds de ultieme vorm van betaling in de wereld …
In extremis, ongedekt papiergeld wordt door niemand geaccepteerd en goud wordt altijd geaccepteerd."

Voormalig Federal Reserve voorzitter Alan Greenspan in een speech
in het Amerikaanse Congres in 1999

 
 

Copyright Superfund. All rights reserved. DisclaimerImprint

Disclaimer

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze website vormt geen aanbod of uitnodiging om een rekening te openen of om te beleggen in een fonds. Er is een financiële bijsluiter verkrijgbaar voor al onze producten, hierin staat informatie vermeld over de kosten en risico's van het product. Wij raden u ten zeerste aan om hier eerst kennis van te nemen alvorens u het product aanschaft. Prospectussen, jaarverslagen en brochures kunt u gratis verkrijgen door contact op te nemen met het Superfund kantoor te Amsterdam.

Superfund Asset Management GmbH heeft deze website uitsluitend gecreëerd voor het verstrekken van informatie. De informatie die hierin is opgenomen, is niet bedoeld als juridisch, fiscaal of specifiek beleggingsadvies en moet daarom niet zo worden opgevat. De informatie op deze website is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen bestemd voor Nederland. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie te verspreiden.

Alle hierin opgenomen informatie is samengesteld uit als betrouwbaar bekend staande bronnen van derden en is, voor zover wij dit kunnen nagaan, accuraat. Superfund Asset Management GmbH kan echter niet de volledige nauwkeurigheid van de informatie garanderen. Bovendien moet de verstrekte informatie niet worden opgevat als een aanbod van diensten te verrichten door of offerte van Superfund Asset Management. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies of schade die worden veroorzaakt door het gebruiken van de hierin gepubliceerde informatie en gegevens.

Belangrijke mededeling bij Superfund RED, Superfund RED GOLD en Superfund RED SILVER: De handel in futures en opties brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Onder invloed van de marktontwikkelingen kunnen zich regelmatig koersdalingen van 30% tot 50% voordoen ten opzichte van de hoogste koers die de desbetreffende belegging ooit heeft bereikt. Zelfs grotere koersdalingen zijn te allen tijde mogelijk en het volledige verlies van de inleg is evenmin uit te sluiten. De fondsvaluta van Superfund RED USD, Superfund RED GOLD en Superfund RED SILVER is de Amerikaanse dollar. Door schommelingen van de USD/EUR-koers kan de intrinsieke waarde van beleggingen aanzienlijk dalen.

Belangrijke mededeling voor beleggen in Superfund BLUE: Als gevolg van de implementatie van de AIFM-Richtlijn is het met ingang van 22 juli 2014 voor particuliere beleggers niet mogelijk deelnemingen in het Fonds Superfund BLUE SPC I te verwerven. Inschrijvingen of aanvragen van particuliere beleggers voor dergelijke deelnemingen kunnen niet in behandeling worden genomen. Superfund BLUE SPC Class A (EUR) en Class A (GOLD) hoeven geen gebruik te maken van directe aankoop van aandelen, maar kunnen synthetisch handelen via 'total return swaps' op zulke aandelen, gebruikmakend van een leverage tot aan vier keer het fondsvolume. Investeren via een 'prime broker' heeft als voordeel dat het 'issuer risico' ligt bij de uitgevende instantie. Verlies in waarde kan regelmatig voorkomen, en door marktomstandigheden kan dit verlies ongeveer 10 tot 15% zijn gerekend vanaf de respectievelijke all-time-high. Waardedalingen groter dan deze cijfers kunnen te allen tijde voorkomen, en ook een compleet verlies van de inleg kan niet worden uitgesloten.

Belangrijke risico mededeling voor beleggen in Superfund GREEN / BLUE en RED GOLD: Beleggers in deze fondsen dienen bovendien met de volgende bijzondere risico’s rekening te houden. De waarde van participaties wordt niet alleen bepaald door de resultaten van de Superfund GREEN, RED en BLUE strategie, maar ook door fluctuaties in de in USD luidende koers van goud. EEN DALING VAN DE GOUDPRIJS LEIDT DIRECT TOT EEN DALING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE VAN BELEGGINGEN (IN USD EN ANDERE VALUTA'S) IN SUPERFUND GREEN / BLUE en RED GOLD. Indien het als gevolg van in het prospectus en vergelijkbare documenten gestelde algemene handelsbeperkingen onmogelijk is het vermogen van Superfund GREEN / BLUE en RED GOLD volledig naar de goudprijs af te dekken, dan wordt een hedgepositie op goud en/of zilver ingenomen die zo dicht mogelijk in de buurt van de gewenste volledige hedge komt, evenwel zonder activa te blokkeren die nodig zijn voor de algemene toepassing van de handelsstrategie van Superfund Gold, die bij het handelsproces altijd voorrang houdt. ER KAN GEEN ENKELE GARANTIE WORDEN GEBODEN DAT DE VOLLEDIGE BELEGGINGSOPBRENGSTEN VAN HET SUPERFUND GREEN / BLUE en RED GOLD ALTIJD VOLLEDIG ZIJN AFGEDEKT NAAR DE ALSDAN GELDENDE GOUDPRIJS. Aangezien de prijs van goud in korte tijd sterk kan fluctueren, kunnen deze fondsen volatieler zijn dan andere beleggingsvormen.

Als gevolg van deze en eventuele andere risicofactoren die direct van invloed zijn op de prijs van goud, is een daling van de in USD luidende koers van aan goud gekoppelde futures en forwards direct van invloed op de intrinsieke waarde van Superfund GREEN / BLUE en RED GOLD.

Beleggers in Superfund RED GOLD/SILVER dienen bovendien met de volgende bijzondere risico’s rekening te houden. De waarde van participaties in Superfund RED GOLD/SILVER wordt niet alleen bepaald door de resultaten van de Superfund RED-strategie, maar ook door fluctuaties in de in USD luidende koers van goud en zilver. EEN DALING VAN DE GOUD- EN/OF ZILVERPRIJS LEIDT DIRECT TOT EEN DALING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE VAN BELEGGINGEN (IN USD EN ANDERE VALUTA’S) IN SUPERFUND RED GOLD/SILVER. Indien het als gevolg van in het prospectus en vergelijkbare documenten gestelde algemene handelsbeperkingen onmogelijk is het vermogen van Superfund RED Gold/SILVER volledig naar de goud- en/of zilverprijs af te dekken, dan wordt een hedgepositie op goud en/of zilver ingenomen die zo dicht mogelijk in de buurt van de gewenste volledige hedge komt, evenwel zonder activa te blokkeren die nodig zijn voor de algemene toepassing van de handelsstrategie van Superfund RED, die bij het handelsproces altijd voorrang houdt. ER KAN GEEN ENKELE GARANTIE WORDEN GEBODEN DAT DE VOLLEDIGE BELEGGINGSOPBRENGSTEN VAN HET SUPERFUND RED GOLD/SILVER ALTIJD VOLLEDIG ZIJN AFGEDEKT NAAR DE ALSDAN GELDENDE GOUD- EN/OF ZILVERPRIJS. Aangezien de prijs van goud en zilver in korte tijd sterk kan fluctueren, kan het Superfund RED Gold/Silver volatieler zijn dan andere beleggingsvormen. Als gevolg van deze en eventuele andere risicofactoren die direct van invloed zijn op de prijs van goud en/of zilver, is een daling van de in USD luidende koers van aan goud en/of zilver gekoppelde futures en forwards direct van invloed op de intrinsieke waarde van Superfund RED GOLD/SILVER. Een daling van de goudprijs of de zilverprijs (voor respectievelijk Superfund RED Gold en Superfund RED SILVER) kan er eveneens direct toe leiden dat de inleg volledig verloren gaat.

EEN DALING VAN DE GOUDPRIJS LEIDT DIRECT TOT EEN DALING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE (IN USD EN ANDERE VALUTA’S) VAN SUPERFUND RED GOLD. EEN DALING VAN DE ZILVERPRIJS LEIDT DIRECT TOT EEN DALING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE (IN USD EN ANDERE VALUTA’S) VAN SUPERFUND RED SILVER.

BELANGRIJKE MEDEDELING OVER PERFORMANCESIMULATIES Superfund RED:

De uitkomsten van de simulatie zijn uitsluitend bedoeld ter informatie, om aan te geven hoe de historische resultaten zich ontwikkeld zouden hebben als er in de desbetreffende periode een vergelijkbaar Superfundproduct had bestaan. Wij willen beslist niet beweren dat een belegging in Superfund RED EUR, USD, Gold of SILVER de getoonde winsten of verliezen zal opleveren. In het verleden behaalde en gesimuleerde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Hoewel in de simulatie rekening is gehouden met bepaalde vergoedingen die voor de nieuwe fondsen verschuldigd zijn, kunnen de feitelijke vergoedingen uiteraard afwijken. Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat bij de gesimuleerde Superfund RED-, RED GOLD- en RED SILVER-backtest is uitgegaan van USD en in USD luidende goud- en zilverkoersen. Met schommelingen in de USD/EUR-koers is bij deze simulatie geen rekening gehouden. Hypothetische resultaten kennen per definitie vele beperkingen en wij willen dan ook beslist niet beweren dat een belegging de getoonde winsten of verliezen zal opleveren. Er is namelijk vaak sprake van grote verschillen tussen hypothetische resultaten en de feitelijke resultaten die vervolgens door een fonds worden gerealiseerd.

Mocht u met inachtneming van deze disclaimer zonder enige verplichting meer informatie willen ontvangen over financiële producten, kunt u klikken op accepteren:

Hierbij accepteer ik de voorwaarden.