Awards

Succesvolle jaren sinds 1996

Superfund-fondsen hebben meer dan 40 internationale awards en prijzen ontvangen, waaronder ook de eerste plaats in "The Wall Street Journal" en de hoogste plaatsen in de ratings van Reuters.

29.08.2014

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral

Period: 1 month

(ending 29.08.2014)

30.04.2014

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral

Period: 1 month

(ending 30.04.2014)

28.02.2014

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral

Period: 1 month

(ending 28.02.2014)

31.08.2013

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral

Period: 1 month

(ending 31.08.2013)

31.12.2012

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral

Period: 3 years

(ending 31.12.2012)

30.09.2012

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral

Period: 3 years

(ending 30.09.2012)

30.06.2012

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral

Period: 3 years

(ending 30.06.2012)

31.03.2012

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral

Period: 3 years

(ending 31.03.2012)

31.01.2012

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral

Period: 1 month

(ending 31.01.2012)

31.12.2011

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral

Period: 3 years

(ending 31.12.2011)

30.11.2011

2nd place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral

Period: 1 month

(ending 30.11.2011)

31.08.2011

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral

Period: 1 month

(ending 31.08.2011)

31.08.2011

Top 10 beste resultaten
1ste plaats: Superfund Gold B SICAV
4e plaats: Superfund C EUR SICAV

Periode: 12 maanden (25-08-2011)

25.08.2011

1ste plaats: Superfund Gold B SICAV
Periode: 36 maanden (25-08-2011)

30.06.2011

2nd place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral

Period: 3 years

(ending 30.06.2011)

30.04.2011

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral

Period: 1 month

(ending 30.04.2011)

31.03.2011

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral - Past Three Years

(ending 31.03.2011)

28.02.2011

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)
Period: 1 month

31.12.2010

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)

Category: Equity Market Neutral - Year 2010

(ending 31.12.2010)

31.12.2010

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)
Period: 36 months

31.12.2010

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)
Period: 12 months

30.11.2010

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)
Period: 1 month

31.08.2010

1st place: Superfund Blue SPC Class A (Gold)
Period: 1 month

30.09.2009

Top 10: Superfund Cayman
 

30.11.2008

Top 10 beste resultaten
1ste plaats: Superfund Cayman
2e plaats: Quadriga Superfund Futures C USD Class R
3e plaats: Quadriga Superfund Futures B USD Class R
4e plaats: Superfund GCT USD

Periode: 6 maanden (30-11-2008)

30.11.2008

Top 10 beste resultaten
1ste plaats: Superfund Cayman
2e plaats: Quadriga Superfund Futures C USD Class R
3e plaats: Quadriga Superfund Futures B USD Class R
4e plaats: Superfund GCT USD
5e plaats: Superfund Gold C
6e plaats: Quadriga Superfund Futures C EUR Class R
8e plaats: Quadriga Superfund Futures A USD Class R
10e plaats: Superfund Gold B

Periode: 3 maanden (30-11-2008)

24.06.2008

Leading 10 performers
1st place: Superfund Gold C
2nd place: Superfund Gold B
3rd place: Quadriga Superfund Futures C USD Class R
4th place: Quadriga Superfund Futures C EUR Class R
5th place: Superfund Gold A
6th place: Superfund GCT USC
7th place: Quadriga Superfund Futures B EUR Class R
9th place: Quadriga Superfund Futures B USD Class R

Period: 1 month (ending May 31, 2008).

12.01.2007

Leading 10 performers
1st place: Quadriga Superfund Futures B EUR
8th place: Superfund GCT EUR

Period: 1 year (ending January 12, 2007)

14.11.2006

Leading 10 performers
1st place: Quadriga SuperfundFutures B EUR
2nd place: Superfund GCT EUR
Period: 1 year (ending November 14, 2006)

30.09.2006

1st place for Superfund GCT USD (Quadriga GCT USD)
3rd place for Superfund Q-AG (Quadriga AG)
MAR Futures Funds Ranking
Period: 1 month (ending Sep. 29, 2006)

04.01.2006

1st place for Superfund Cayman
Last 3 months

30.11.2005

1st place forSuperfund GCT USD (Quadriga GCT USD)
MAR Futures Funds Ranking
Period: 5 years (ending Nov. 30, 2005)

31.10.2005

1st place for Superfund GCT USD
MAR Futures Funds Ranking
Period: 5 years (ending October 31, 2005)

30.09.2005

1e plaats voor Superfund GCT USD (Quadriga GCT USD)
MAR Futures Funds-classificatie
Periode: 5 jaar (30.09.2005)

29.04.2005

1e plaats voor Superfund GCT USD (Quadriga GCT USD)
MAR Futures Funds-classificatie
Periode: 5 jaar (29.04.2005)

31.03.2005

1e plaats voor Superfund GCT USD (Quadriga GCT USD)
MAR Futures Funds-classificatie
Periode: 5 jaar (31.03.2005)

28.02.2005

1e plaats voor Superfund GCT USD (Quadriga GCT USD)
MAR Futures Funds-classificatie
Periode: 5 jaar (28.02.2005)

31.01.2005

1e plaats voor Superfund GCT USD (Quadriga GCT USD)
MAR Futures Funds-classificatie
Periode: 5 jaar (31.01.2005)

30.12.2004

1e plaats voor Superfund GCT USD (Quadriga GCT USD)
MAR Futures Funds-classificatie
Periode: 5 jaar (31.12.2004)

30.11.2004

1e plaats voor Superfund Cayman
MAR Futures Funds-classificatie
Periode: 1 jaar (30.11.2004)

31.08.2004

1e plaats voor Superfund GCT USD (Quadriga GCT USD)
MAR Futures Funds-classificatie
Periode: 3 jaar (31.08.2004)

30.07.2004

1e plaats voor Superfund Cayman
MAR Futures Funds-classificatie
Periode: 3 jaar (30.07.2004)

30.06.2004

1e plaats voor Superfund GCT USD (Quadriga GCT USD)
MAR Futures Funds-classificatie
Periode: 3 jaar (30.06.2004)

01.06.2004

Superfund GCT USD (Quadriga GCT Futures Fund USD)
Commodity Trading Advisor Programmes and Currency Awards 2004

31.05.2004

1e plaats voor Superfund Cayman
MAR Futures Funds-classificatie
Periode: 3 jaar (31.05.2004)

30.04.2004

1e plaats voor Superfund Cayman
MAR Futures Funds-classificatie
Periode: 3 jaar (30.04.2004)

 

Copyright Superfund. All rights reserved. DisclaimerImprint

Disclaimer

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze website vormt geen aanbod of uitnodiging om een rekening te openen of om te beleggen in een fonds. Er is een financiële bijsluiter verkrijgbaar voor al onze producten, hierin staat informatie vermeld over de kosten en risico's van het product. Wij raden u ten zeerste aan om hier eerst kennis van te nemen alvorens u het product aanschaft. Prospectussen, jaarverslagen en brochures kunt u gratis verkrijgen door contact op te nemen met het Superfund kantoor te Amsterdam.

Superfund Asset Management GmbH heeft deze website uitsluitend gecreëerd voor het verstrekken van informatie. De informatie die hierin is opgenomen, is niet bedoeld als juridisch, fiscaal of specifiek beleggingsadvies en moet daarom niet zo worden opgevat. De informatie op deze website is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen bestemd voor Nederland. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie te verspreiden.

Alle hierin opgenomen informatie is samengesteld uit als betrouwbaar bekend staande bronnen van derden en is, voor zover wij dit kunnen nagaan, accuraat. Superfund Asset Management GmbH kan echter niet de volledige nauwkeurigheid van de informatie garanderen. Bovendien moet de verstrekte informatie niet worden opgevat als een aanbod van diensten te verrichten door of offerte van Superfund Asset Management. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies of schade die worden veroorzaakt door het gebruiken van de hierin gepubliceerde informatie en gegevens.

Belangrijke mededeling bij Superfund RED, Superfund RED GOLD en Superfund RED SILVER: De handel in futures en opties brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Onder invloed van de marktontwikkelingen kunnen zich regelmatig koersdalingen van 30% tot 50% voordoen ten opzichte van de hoogste koers die de desbetreffende belegging ooit heeft bereikt. Zelfs grotere koersdalingen zijn te allen tijde mogelijk en het volledige verlies van de inleg is evenmin uit te sluiten. De fondsvaluta van Superfund RED USD, Superfund RED GOLD en Superfund RED SILVER is de Amerikaanse dollar. Door schommelingen van de USD/EUR-koers kan de intrinsieke waarde van beleggingen aanzienlijk dalen.

Belangrijke mededeling voor beleggen in Superfund BLUE: Als gevolg van de implementatie van de AIFM-Richtlijn is het met ingang van 22 juli 2014 voor particuliere beleggers niet mogelijk deelnemingen in het Fonds Superfund BLUE SPC I te verwerven. Inschrijvingen of aanvragen van particuliere beleggers voor dergelijke deelnemingen kunnen niet in behandeling worden genomen. Superfund BLUE SPC Class A (EUR) en Class A (GOLD) hoeven geen gebruik te maken van directe aankoop van aandelen, maar kunnen synthetisch handelen via 'total return swaps' op zulke aandelen, gebruikmakend van een leverage tot aan vier keer het fondsvolume. Investeren via een 'prime broker' heeft als voordeel dat het 'issuer risico' ligt bij de uitgevende instantie. Verlies in waarde kan regelmatig voorkomen, en door marktomstandigheden kan dit verlies ongeveer 10 tot 15% zijn gerekend vanaf de respectievelijke all-time-high. Waardedalingen groter dan deze cijfers kunnen te allen tijde voorkomen, en ook een compleet verlies van de inleg kan niet worden uitgesloten.

Belangrijke risico mededeling voor beleggen in Superfund GREEN / BLUE en RED GOLD: Beleggers in deze fondsen dienen bovendien met de volgende bijzondere risico’s rekening te houden. De waarde van participaties wordt niet alleen bepaald door de resultaten van de Superfund GREEN, RED en BLUE strategie, maar ook door fluctuaties in de in USD luidende koers van goud. EEN DALING VAN DE GOUDPRIJS LEIDT DIRECT TOT EEN DALING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE VAN BELEGGINGEN (IN USD EN ANDERE VALUTA'S) IN SUPERFUND GREEN / BLUE en RED GOLD. Indien het als gevolg van in het prospectus en vergelijkbare documenten gestelde algemene handelsbeperkingen onmogelijk is het vermogen van Superfund GREEN / BLUE en RED GOLD volledig naar de goudprijs af te dekken, dan wordt een hedgepositie op goud en/of zilver ingenomen die zo dicht mogelijk in de buurt van de gewenste volledige hedge komt, evenwel zonder activa te blokkeren die nodig zijn voor de algemene toepassing van de handelsstrategie van Superfund Gold, die bij het handelsproces altijd voorrang houdt. ER KAN GEEN ENKELE GARANTIE WORDEN GEBODEN DAT DE VOLLEDIGE BELEGGINGSOPBRENGSTEN VAN HET SUPERFUND GREEN / BLUE en RED GOLD ALTIJD VOLLEDIG ZIJN AFGEDEKT NAAR DE ALSDAN GELDENDE GOUDPRIJS. Aangezien de prijs van goud in korte tijd sterk kan fluctueren, kunnen deze fondsen volatieler zijn dan andere beleggingsvormen.

Als gevolg van deze en eventuele andere risicofactoren die direct van invloed zijn op de prijs van goud, is een daling van de in USD luidende koers van aan goud gekoppelde futures en forwards direct van invloed op de intrinsieke waarde van Superfund GREEN / BLUE en RED GOLD.

Beleggers in Superfund RED GOLD/SILVER dienen bovendien met de volgende bijzondere risico’s rekening te houden. De waarde van participaties in Superfund RED GOLD/SILVER wordt niet alleen bepaald door de resultaten van de Superfund RED-strategie, maar ook door fluctuaties in de in USD luidende koers van goud en zilver. EEN DALING VAN DE GOUD- EN/OF ZILVERPRIJS LEIDT DIRECT TOT EEN DALING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE VAN BELEGGINGEN (IN USD EN ANDERE VALUTA’S) IN SUPERFUND RED GOLD/SILVER. Indien het als gevolg van in het prospectus en vergelijkbare documenten gestelde algemene handelsbeperkingen onmogelijk is het vermogen van Superfund RED Gold/SILVER volledig naar de goud- en/of zilverprijs af te dekken, dan wordt een hedgepositie op goud en/of zilver ingenomen die zo dicht mogelijk in de buurt van de gewenste volledige hedge komt, evenwel zonder activa te blokkeren die nodig zijn voor de algemene toepassing van de handelsstrategie van Superfund RED, die bij het handelsproces altijd voorrang houdt. ER KAN GEEN ENKELE GARANTIE WORDEN GEBODEN DAT DE VOLLEDIGE BELEGGINGSOPBRENGSTEN VAN HET SUPERFUND RED GOLD/SILVER ALTIJD VOLLEDIG ZIJN AFGEDEKT NAAR DE ALSDAN GELDENDE GOUD- EN/OF ZILVERPRIJS. Aangezien de prijs van goud en zilver in korte tijd sterk kan fluctueren, kan het Superfund RED Gold/Silver volatieler zijn dan andere beleggingsvormen. Als gevolg van deze en eventuele andere risicofactoren die direct van invloed zijn op de prijs van goud en/of zilver, is een daling van de in USD luidende koers van aan goud en/of zilver gekoppelde futures en forwards direct van invloed op de intrinsieke waarde van Superfund RED GOLD/SILVER. Een daling van de goudprijs of de zilverprijs (voor respectievelijk Superfund RED Gold en Superfund RED SILVER) kan er eveneens direct toe leiden dat de inleg volledig verloren gaat.

EEN DALING VAN DE GOUDPRIJS LEIDT DIRECT TOT EEN DALING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE (IN USD EN ANDERE VALUTA’S) VAN SUPERFUND RED GOLD. EEN DALING VAN DE ZILVERPRIJS LEIDT DIRECT TOT EEN DALING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE (IN USD EN ANDERE VALUTA’S) VAN SUPERFUND RED SILVER.

BELANGRIJKE MEDEDELING OVER PERFORMANCESIMULATIES Superfund RED:

De uitkomsten van de simulatie zijn uitsluitend bedoeld ter informatie, om aan te geven hoe de historische resultaten zich ontwikkeld zouden hebben als er in de desbetreffende periode een vergelijkbaar Superfundproduct had bestaan. Wij willen beslist niet beweren dat een belegging in Superfund RED EUR, USD, Gold of SILVER de getoonde winsten of verliezen zal opleveren. In het verleden behaalde en gesimuleerde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Hoewel in de simulatie rekening is gehouden met bepaalde vergoedingen die voor de nieuwe fondsen verschuldigd zijn, kunnen de feitelijke vergoedingen uiteraard afwijken. Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat bij de gesimuleerde Superfund RED-, RED GOLD- en RED SILVER-backtest is uitgegaan van USD en in USD luidende goud- en zilverkoersen. Met schommelingen in de USD/EUR-koers is bij deze simulatie geen rekening gehouden. Hypothetische resultaten kennen per definitie vele beperkingen en wij willen dan ook beslist niet beweren dat een belegging de getoonde winsten of verliezen zal opleveren. Er is namelijk vaak sprake van grote verschillen tussen hypothetische resultaten en de feitelijke resultaten die vervolgens door een fonds worden gerealiseerd.

Mocht u met inachtneming van deze disclaimer zonder enige verplichting meer informatie willen ontvangen over financiële producten, kunt u klikken op accepteren:

Hierbij accepteer ik de voorwaarden.